Polityka prywatności COCO LOCO

obowiązująca od 30 marca 2019 r.

I

Zespół Sali Zabaw Coco Loco dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z jej usług, w tym w zakresie przechowywania danych związanych z działalnością marketingową oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych Klientów.

II

Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z prowadzoną przez nas działalnością.

III

W tym dokumencie znajdziesz wszystkie istotne informacje, które opisują w jaki sposób i na jakich podstawach przetwarzamy dane osobowe oraz Twoje uprawnienia w zakresie udzielania zgody, jej wycofywania, kierowania do nas sprostowań i wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

IV

Prezentowane informacje zawierają kompleksowe omówienie procesów przetwarzania danych osobowych nie tylko poprzez narzędzia dostępne na stronie internetowej, ale również te związane z korzystaniem z naszych usług w Sali Zabaw Coco Loco.

Podstawowe pojęcia w polityce prywatności

Administrator/ COCO LOCO –  firma COCO LOCO Zbigniew Piskadło z siedzibą w Strzyżowie przy ulicy ul. Zawale pod nr 51, 38-100 – poczta Strzyżów, zewidencjonowana pod numerem NIP 8191629746 oraz REGON 382366535

Klient – każda osoba fizyczna, w tym także przedsiębiorcy, której dane są przetwarzane przez COCO LOCO;

RODO –   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

Przetwarzanie – wszelkie działania na danych osobowych; np. przechowywanie, przeglądanie, archiwizowanie, wykorzystywanie do kontaktu.

Kto jest administratorem twoich danych osobowych i jak możesz się z nami skontaktować

COCO LOCO jest administratorem Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z funkcjonalności naszej strony internetowej oraz usług oferowanych w ramach Sali Zabaw.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poniższych opcji:

e-mail: kontakt@cocoloco.pl

telefon: +48 532 202 922

Jakie dane osobowe przetwarzamy, w jakich celach i na jakiej podstawie prawnej

W związku z tym, że świadczymy różne usługi, przetwarzamy Twoje dane osobowe w różnych celach i w różnym zakresie, a więc na różnej podstawie prawnej, którą stanowi przede wszystkim RODO.
W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych:

Zawieranie umów/ rezerwacje

Zakres danych:

W celu realizacji złożonego zamówienia lub kontaktu nawiązanego w celu zawarcia umowy, niezbędne nam są dane do jej realizacji. Obejmują one Twoje imię i nazwisko, czasem firmę i inne dane do faktury VAT, numer telefonu oraz adres email oraz inne dane, które zdecydujesz się przekazać w prowadzonej korespondencji e-mail lub innej formie kontaktu. Przetwarzamy także dane rejestrowe naszych dostawców zawarte w CEIDG, KRS, NIP oraz REGON.

Podanie danych jest dobrowolne, ale bez nich nie podejmiemy żadnych czynności w związku z odpowiedzią na kierowane do nas zapytania, czy realizacją umowy i nie dojdzie ona do skutku. W przypadku danych wymaganych przepisami prawa podatkowego podanie danych jest obowiązkowe, a ich brak lub błędy mogą powodować poważne skutki w nim przewidziane.

Podstawa prawna.

Podstawę przetwarzania stanowi ich niezbędność do dokonania rezerwacji, negocjacji i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Kontaktując się z nami w celu uzyskania informacji dobrowolnie umieszczasz swoje dane w wiadomości, więc jeśli nie dotyczy ona umowy (w tym praw z nią związanych) Twoje dane będą przetwarzana na podstawie Twojej zgody i wykorzystane jedynie w celu, w którym do nas napiszesz – art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Kontakt za pomocą poczty e-mail

Zakres danych:

W przypadku skierowania do nas korespondencji zawierającej pytania dotyczące naszej działalności, twoje dane będziemy przetwarzać jedynie w celu wynikającym ze wspomnianej korespondencji.  Będzie to więc cel związany z prowadzoną działalnością, ale sam decydujesz, jakie informacje chcesz uzyskać oraz  o rozpoczęciu kontaktu i jego zakończeniu. W związku z tym informacje będą przechowywane przez czas stosowny do wyjaśnienia wszystkich kwestii, jednak nie dłużej niż przez miesiąc od ostatniej wiadomości.

Podstawa prawna.

Podstawą przetwarzania danych będzie przede wszystkim Twoja zgoda, o której mowa w art. 6 ust 1 lit. a) RODO oraz prowadzenie działalności gospodarczej poprzez kontakt z Klientami – przedstawianie oferty i działania marketingowe wynikające z celu rozmowy (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO), polegający na realizacji zadań ustawy o ochronie przyrody.

Przesłanie nam CV i innych ofert

Zakres danych:

W przypadku skierowania do nas korespondencji zawierającej Twoje dane osobowe (np. CV) w celu przedstawienia kandydatury do pracy lub nawiązania współpracy na innych zasadach niezwłocznie przystąpimy do ich analizy i oceny pod kątem naszego zapotrzebowania, w tym ustalenia czy możemy zaproponować ci ofertę zgodną z oczekiwaniami. Wobec tego skorzystamy z przekazanych nam informacji tylko w zakresie rekrutacji i kontaktu z Tobą, aby przekazać ci naszą decyzję. Jeśli wyrazisz jednoznaczną zgodę na wykorzystanie Twoich na wypadek kolejnych rekrutacji, zachowamy je czekając na sposobność do zaproponowania Ci pracy.

Podstawą przetwarzania danych będzie przede wszystkim Twoja zgoda, o której mowa a art. 6 ust 1 lit. a) RODO.

Monitoring

Zakres danych.

W związku z troską o bezpieczeństwo naszych Klientów oraz ochrony pracowników i mienia firmy na terenie Sali Zabaw zamontowany został monitoring, na który składa się system kamer umieszczonych w Sali głównej i salach okolicznościowych.  Obraz z monitoringu podlega utrwaleniu i przechowywaniu przez okres miesiąca.

Przechowywane nagrania nie podlegają udostępnieniu, a jedynie na wyraźne żądanie osoby zainteresowanej możemy czasowo zabezpieczyć nagranie na wypadek wystąpienia o nie przez policję lub sąd (inne uprawnione organy). W przypadku uzasadnionego interesu Administratora motywowanego zabezpieczeniem możliwych roszczeń, nagrania mogą być zarchiwizowane przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do czasu ich skutecznego zabezpieczenia w inny sposób. Dane są przetwarzane automatycznie wobec każdej osoby, która znajdować się będzie na terenie Sali Zabaw.

Podstawa prawna.

Stanowi ją ochrona bezpieczeństwa Klientów oraz pracowników Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ochrona słusznych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegająca na ustaleniu i dochodzeniu możliwych roszczeń.

Rachunkowość

Zakres danych

Ponieważ nasza działalność jest podporządkowana licznym przepisom o rachunkowości i prawa podatkowego, prowadzimy szczegółowe ewidencje rachunkowe i podatkowe zawierającą dane określone przepisami. W przypadku firm ewidencjonujemy NIP, firmę i adres siedziby. Dodatkowo archiwizujemy dane sprzedażowe obejmujące imię i nazwisko Naszych Klientów, numer rachunku bankowego oraz inne informacje związane z wykonaniem umowy.

Podstawa prawna

Wobec tego, iż przepisów podatkowych jest bardzo dużo i są one rozmieszczone w wielu aktach prawnych wskazujemy, że podstawą przetwarzania jest nałożony na nas obowiązek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a szczegółowe przepisy ujęte są w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o rachunkowości, ustawie o podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.

Działalność marketingowa – konkursy i promocje

Zakres danych

W zakresie podejmowanych działań promowania naszej działalności – np. poprzez organizację konkursów – będziemy przetwarzać Twoje dane ujawnione nam w ramach tych działań, ale tylko w celu określonym konkretnym działaniem promocyjnym. Prowadzimy również profile na portalach społecznościowych w ramach których będziemy prezentować naszą ofertę – nowości i promocje.

Podstawa prawna

Udział w naszych konkursach jest dobrowolny i uzależniony w 100% od Twojej zgody. Od twojej zgody uzależnione są również interakcje w mediach społecznościowy, gdzie to ty podejmujesz działanie zmierzające do śledzenia naszego profilu. Jeśli ją wyrazisz będziemy mogli, zgodnie z regulaminem konkursu wyłonić zwycięzcę, a w zależności od regulaminu także przyznać stosowne nagrody i wyróżnienia. W takim wypadku twoje dany uzyskamy na podstawie wyrażonej zgody – art. 6 ust. 1 lit a RODO – a np. wybór zwycięzców będzie objęte naszym prawnie dopuszczonym interesem, czyli na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO.

Pamiętaj, że zawsze możesz cofnąć wyrażoną wcześniej zgodę, jednak jej cofnięcie ma skutek dopiero dla przetwarzania po tym momencie.

Archiwizacja

Zakres danych

Archiwizacja, to niezwykle istotny proces chroniący zarówno Twoje jak i nasze interesy. Przede wszystkim jest to proces podyktowany przepisami rachunkowości i prawa podatkowego, które wymaga przechowywania dowodów księgowych przez określony czas.  Archiwizujemy również dowody zawarcia i wykonania umowy. Wobec tego przetwarzamy dany występujące w fakturach, zamówieniach i umowach – imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail, nr rachunku bankowego,  podpis, NIP, firmę.

Podstawa prawna

Wobec tego, iż przepisów podatkowych jest bardzo dużo i są one rozmieszczone w wielu aktach prawnych wskazujemy, że podstawą przetwarzania jest nałożony na nas obowiązek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a szczegółowe przepisy ujęte są w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o rachunkowości, ustawie o podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Dodatkową podstawą przechowywania jest nasz prawnie uzasadniony interes podyktowany ochroną i dochodzeniem roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Pliki cookies

Na naszej stornie http://cocoloco.pl stosujemy pliki cookies  w celu zwiększenia funkcjonalności naszej strony internetowej. Wykorzystujemy w tym celu m.in. narzędzia Google. Nie stosujemy profilowania i śledzenia użytkowników. Pliki te są przechowywane w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami używanego oprogramowania. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w Twojej przeglądarce – w tym je wyłączyć – oraz określić okres przechowywania. Zmiana ustawień plików cookies może skutkować ograniczeniem funkcjonalności witryny lub powodować błędy w jej wyświetlaniu. W razie ich wystąpienia zalecamy pozostawienie ustawień domyślnych przeglądarki.

Co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi

W zakresie niezbędnym do wykonywania działalności gospodarczej przetwarzamy dane osobowe podane w formularzu lub w przesłanej korespondencji celem realizacji postulowanych działań. Następnie wykonujemy jeśli dojdzie do zawarcia umowy przetwarzamy dane zgodnie z jej treścią i celem, uwzględniając obowiązki wynikające z przepisów prawa – np. wystawienie faktury, jej przesłanie pocztą, wystawienie korekty, przesłanie pliku JPK. Po ostatnim etapie realizacji zadań dane są archiwizowane dokładnie na okres wymagany przepisami lub umową. Po tym czasie dane zostaną zanonimizowane lub usunięte. Dane przetwarzane wyłącznie w korespondencji są okresowo przeglądane i usuwane po okresie 2 miesięcy od ostatniego kontaktu.

W przypadku konkursów lub działalności marketingowej dane są przetwarzane zgodnie z treścią udzielonej zgody lub w ramach uzasadnionego interesu administratora. Dane przetwarzamy przez czas wynikający z danego działania, ograniczając się praktycznie do zachowania adresu e-mail i podstawowych informacji o osobie (imię, nazwisko, stanowisko).

Nie przekazujemy Twoich danych żadnym podmiotom zewnętrznym w innym celu niż wykonanie zadań statutowych.

W przypadku kontaktu zainicjowanego przez Ciebie dane wykorzystamy tylko w takim zakresie jaki będzie niezbędny do realizacji właściwego poziomu obsługi oraz odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania.

Udostępnianie twoich danych osobowych innym podmiotom

Twoje dane osobowe przekazujemy następującym kategoriom odbiorców:

Dostawca usług informatycznych

Wszelkie dane zanim do nas  trafią są przekazywane na serwer zarządzany przez firmę zewnętrzną, która na mocy zawartej z nami umowy prowadzi usługę konserwacji serwera służącego do przesyłania i przechowywania wiadomości e-mail. Jednocześnie firma ta zobowiązana jest do zabezpieczenia powierzonych danych i zachowania ich w tajemnicy w sposób zapewniający pełną ochronę.

Podwykonawcy

Dane osób fizycznych związane z wykonaniem umowy mogą zostać przekazane naszym zaufanym podwykonawcom. Są to podmioty, z którymi współpracujemy często od początku działalności i mamy do nich pełne zaufanie. Przekazujemy im jedynie dane niezbędne do wykonania ich zadań i zawsze na podstawie postanowień zabezpieczających interesy osób, których dane dotyczą.

Biuro rachunkowe/ kancelarie prawne

Jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą jesteśmy zobowiązani do stosowania licznych i skomplikowanych norm cywilnoprawnych i publicznoprawnych. Wobec tego współpracujemy z zaufanymi usługodawcami w celu prowadzenia spraw wynikających z tych przepisów. Wobec tego dane utrwalone np. w dowodach księgowych będą przekazane do biura rachunkowego. Podobnie może pojawić się konieczność konsultacji prawnej opartej na dokumentach zawierających twoje dane osobowe. Korzystamy z usług renomowanych podmiotów działających od lat na rynku wobec tego masz pewność, że twoje dane są bezpieczne i przetwarzane wyłącznie zgodnie z prawem.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania niezbędny dla celów realizacji zadań statutowych i ustawowych.

Dane związane z wykonaniem umów przechowujemy przez okres 5 lat, a następnie niszczymy.

Dane udzielone w innym celu,  w szczególności dane kontaktowe związane z kierowanymi pytaniami, będą przechowywane przez czas niezbędny do udzielenia satysfakcjonujących Cię odpowiedzi, a następnie usuwane.

W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych w przypadku konkursów lub działalności promocyjnej Twoje dane będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia podstawy przetwarzania – np. cofnięcia zgody – lub przez czas niezbędny do realizacji naszego słusznego interesu (prowadzenia marketingu usług).

Przepisy podatkowe nakładają na nas obowiązek przechowywanie dokumentacji przez okres co najmniej 5 lat i dlatego w zakresie tymi przepisami wskazanym dane będziemy przechowywać do czasu, gdy będziemy mogli je usunąć. Z uwagi na skomplikowanie tych przepisów nie sposób określić dokładnej daty zakończenia przetwarzania, jednak zawsze znajduje ona odzwierciedlenie w wyraźnie wskazanym przepisie prawa.

Dane osobowe przekazane w związku z realizacją umowy – w szczególności dane zawarte w sporządzonych przez nas zamówieniach i ich realizacji – z uwzględnieniem powyższych zastrzeżeń – przechowujemy do czasu wygaśnięcia roszczeń i obowiązków z nimi związanych.

Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na formularzu kontaktowym. Dodatkowo możesz kierować do nas swoje stanowisko za pomocą korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej.

Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych przez Coco Loco. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes lub dla realizacji zadań o charakterze publicznoprawnym.

Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.

Podstawa prawna: art. 21 RODO

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli:

 1. wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 2. Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 3. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
 4. Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię transakcji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

Podstawa prawna: art. 17 RODO

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
 2. gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
 3. gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie w ustawieniach konta lub zwrócić się do nas, a my je sprostujemy za Ciebie. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe przetwarzane w formie elektronicznej, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 20 RODO

Czas spełnienia żądań

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków

Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz do wytoczenia powództwa cywilnego przed właściwy sąd powszechny.

Metody ochrony Twoich danych osobowych

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Nasz serwer pocztowy zabezpiecza wiadomości podczas przesyłania do nas Twoich danych, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twoich danych przez nieupoważnione systemy lub osoby. Dodatkowo wszystkie nasze urządzenia odbiorcze mają wdrożone odpowiednie procedury bezpieczeństwa chroniące przetwarzane dane przed dostępem osób nieuprawnionych. Stosujemy zaufane programy antywirusowe i antymalware. Dostęp do urządzeń odbywa się wyłącznie na podstawie udzielonych upoważnień i umów przetwarzania, przez osoby do których mamy pełne zaufanie. Stosujemy również fizyczne ograniczenia dostępu chroniące przed osobami nieupoważnionymi, a Twoje dane są dodatkowo zabezpieczone przed utratą lub zniekształceniem.

Przekazanie danych osób trzecich oraz materiałów chronionych prawem autorskim

Osoba przekazująca Coco Loco dane osobowe, zwana niżej Klientem, oświadcza iż została poinformowana przez Coco Loco oraz akceptuje następujące warunki powierzenia danych osobowych:

 1. Klient przekazując materiały zawierające jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich, czyni to jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób. Osobami trzecimi są osoby fizyczne inne niż Klient, których dane osobowe zawarte są w przekazanych materiałach lub zleceniu wykonania usługi.
 2. Coco Loco może przetwarzać powierzone mu przez Klienta dane osobowe osób trzecich, a Klient jest uprawniony do przekazania danych osobowych osoby trzeciej.
 3. Gdy Klient w ramach wykonania umowy przekazuje dane osób trzecich, w ramach działalności innej niż czysto osobista lub domowa, występuje w roli administratora tych danych w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.
 4. W przypadku, o którym mowa w pkt III powyżej, Klient zawiera z Coco Loco umowę powierzenia przetwarzania danych Osób trzecich na zasadach określonych poniżej.
 5. Dane osób trzecich, powierzone przez Klienta, będą przetwarzane przez Coco Loco w celu prawidłowej realizacji zawartej z Klientem umowy, a następnie przechowywane przez okres 5 lat lub inny okres wymagany prawem.
 6. Zakres powierzonych danych, obejmuje wszelkie dane osobowe osób trzecich powierzone w związku ze złożonym zamówieniem lub zgodą, w szczególności imię i nazwisko, adres, wizerunek, firmę, numer telefonu, adres e-mail.
 7. Klient wyraża ogólną zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania danych osób trzecich (tzw. podpowierzenie), w celu wykonania umowy zawartej z Klientem lub archiwizacji danych.
 8. Powierzone przez Klienta dane osobowe osób trzecich, będą przetwarzane odpowiednio przez Administratora zgodnie z art. 28 RODO.
 9. Dane osobowe osób trzecich mogą być również przetwarzane przez Coco Loco w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Coco Loco (art. 6 ust.1 lit. f) RODO, polegający na ochronie jego praw.
 10. Coco Loco zobowiązuje się zabezpieczyć przetwarzane dane przed dostępem osób nieupoważnionych stosując odpowiednie zabezpieczenia osobowe i techniczne oraz uczestniczyć w wypełnieniu przez Klienta obowiązków wynikających z RODO.
 11. Jeśli Coco Loco stwierdzi, że dane osobowe osób trzecich są przetwarzane z naruszeniem przepisów RODO, przepisów obowiązującego prawa lub dóbr osobistych osób trzecich, AK-TRANS podejmie działania w celu jak najszybszego usunięcia takich danych.
 12. Klient oświadcza, iż w zakresie jakim przekazywane materiały są chronione prawami autorskimi lub pokrewnymi, posiada do nich pełnię praw majątkowych i zobowiązuje się uwolnić AK-TRANS od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z wykorzystaniem materiałów przekazanych przez Klienta w celu wykonania zlecenia.

Przyszłe zmiany w polityce prywatności

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O takich zdarzeniach –  zmianach lub uzupełnieniach – poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na stronie głównej oraz w bieżącej korespondencji e-mail.

Niniejsza Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z  przepisami prawa.

NowośćNowość